กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-22S

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-22S

กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์คุณภาพสูง เหมาะกับงานทั่วไป

  • ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง 
ข้อมูลทางเทคนิค
1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท๊กซ์ 1 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ

4, 8, 16, 32 ออนซ์ 1.8, 10, 50 กิโลกรัม


ดาวน์โหลดเอกสาร