ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

2507 - 2520
2522 - 2541
2544
2545 - 2546
2547 - 2550
2553
2554
2556
2557
2559
2560
2561
2562
2563
พ.ศ.2507 - พ.ศ.2520

Business Startup

พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958) : Family factory

เริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจเป็นครั้งแรกของครอบครัวตั้งคารวคุณ ด้วยการผลิตสินค้าของตัวเอง เริ่มจากการผลิตแชลแล็ค หรือน้ำมันทาไม้ตราปลาฉลาม แล็กเกอร์สำเร็จรูป ทินเนอร์และแอลกอฮอล์ และต่อมาได้ขยายธุรกิจด้วยการนำเข้า ผลิตภัณฑ์กาวลาเท็กซ์

พ.ศ. 2507 (ค.ศ.1964) : พัฒนาธุรกิจด้วยการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

ครอบครัวตั้งคารวคุณเริ่มดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษมเทรดดิ้ง ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเข้า สี TOA สีทาอาคารคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น (สีน้ำพลาสติก/ สีน้ำมัน)

พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) : ขยายธุรกิจจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สู่บริษัทจำกัดเป็นครั้งแรก

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแสงเจริญ เพื่อดำเนินกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ผลิตน้ำมันทาไม้และแลกเกอร์ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "ตราปลาฉลาม" และเติบโตรุ่งเรืองตามการขยายตัวของประเทศ จึงได้ปรับตัวเป็นบริษัท ไทยแสงเจริญ (ตราปลาฉลาม) จำกัด ในเวลาต่อมา (ปี พ.ศ. 2523)

สร้างโรงงานผลิตแห่งแรกที่สำโรง

ครอบครัวตั้งคารวคุณได้สร้างโรงงานสำโรงซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกที่สำโรง เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974) : เริ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดพรีเมียม

ทีโอเอพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการผลิตสีทาอาคารเกรดพรีเมียม ในระหว่างปี 2513 - 2522

พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) : เป็นรายแรกที่ผลิตสีอิมัลชั่นสูตรปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนัก

บริษัทฯ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และเป็นผู้ผลิตสีรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการนำสีอิมัลชั่นสูตรปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนักมาใช้ในกระบวนการผลิตในประเทศไทย

พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2541

No.1 of Color’s Business

พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) : เริ่มใช้ตราสินค้า ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield)

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีรายแรกในประเทศไทย เอเชีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำสีประเภท เพียว อะครีลิก 100% (100% Pure Acrylic Emulsion Paint) มาใช้แทนสีทาโพลีไวนิลอะซิเตต โคโพลิเมอร์ (PVAc) ที่มีความทนทานน้อยกว่า ได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทำการตลาดสินค้าดังกล่าวภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ชิลด์ (SuperShield)” สีทาภายนอก รับประกัน 15 ปี พร้อมกับชูจุดขายสำคัญของสินค้าในเรื่อง Self-Cleaning Technology ฟิล์มสีที่ทำความสะอาดตัวเองได้

พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) : สร้างโรงงานทีโอเอ เคมิคอล

เริ่มก่อสร้างโรงงาน ริมถนนบางนา-ตราด กม. 23 บนพื้นที่ 200 ไร่ โดยโรงงานแรกที่เริ่มก่อสร้างเป็นโรงงานผลิตเรซิ่นสำหรับอุตสาหกรรมสี และกาวลาเท็กซ์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ จำกัด

พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) : สร้างโรงงานทีโอเอเพ้นท์ บางนา

บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตสี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งที่ 2 บนถนนบางนา-ตราด ก.ม. 23

พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) : ร่วมทุนกับ SANKYO อันดับที่ 1 ของญี่ปุ่น

ทีโอเอ ร่วมทุนกับบริษัท Sankyo Rikugaku ผู้ผลิตกระดาษทรายอันดับที่ 1 จากญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ TOA SANKYO INDUSTRIAL CO., LTD.

พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) : ร่วมทุนกับ TOYO INK Group

บริษัท โตโย ทีโอเอ โค้ทติ้ง จำกัด : เพื่อตอบสนองการขยายตัวของตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องที่ขยายตัวสูงขึ้นทุกปี TOA จึงร่วมทุนกับ TOYO INK ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการพิมพ์และการเคลือบวัสดุมานานกว่า 90 ปี ทั้งยังเป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศที่ทำการผลิตสารเคลือบกระป๋องด้วยระบบ WATER BASE จึงไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1982) : สร้างโรงงานทีโอเอ-โดฟเคม

ก่อตั้งบริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตกาวยูเรียฟอร์มาดีไฮด์ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตวัสดุทดแทนไม้ และเฟอร์นิเจอร์

พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) : ร่วมทุนกับชูโกกุ มารีน เพ้นท์ ผลิตสีทาเรือ

ทีโอเอร่วมทุนกับ บริษัท ชูโกกุ มารีน เพ้นท์ จำกัด ผู้นำอันดับที่ 1 ทางด้าน MARINE PAINT และ CONTAINER PAINT ในเครือมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้ง บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด

พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) : ร่วมทุนกับ DU PONT ผลิตสีพ่นรถยนต์ (Automative Paint)

ทีโอเอร่วมทุนกับ DUPONT บริษัทสีพ่นรถยนต์ อันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ลูไชท์ (LUCITE) และเซ็นทาริ (CENTARI) ในประเทศไทย ภายในชื่อบริษัท ดูปองท์ - ทีโอเอ จำกัด

พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) : ร่วมทุนกับ TAKATA ประเทศญี่ปุ่น

ก่อตั้ง บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายถุงลมนิรภัยและสายรัดนิรภัยในรถยนต์ แก่โรงงานประกอบรถ ทั้งกลุ่มญี่ปุ่นยุโรป และอเมริกา

พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) : พัฒนาสีตบแต่งพิเศษคุณภาพสูง

พัฒนาเทคโนโลยีสี ELASTOMERIC TEXTURE สียืดหยุ่นคุณภาพสูง ชนิดลวดลาย ซึ่ง SUZUKA เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ และเป็นบริษัทผู้นำด้านสียืดหยุ่นคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเริ่มมี requirement เกี่ยวกับปัญหาการแตกร้าวของผนังปูนฉาบ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้สีเสื่อมสภาพก่อนเวลา ซึ่ง ELASTOMERIC TEXTURE เหมาะสำหรับโรงงาน อาคารสูง ที่มีปัญหารอยแตกร้าวขนาดใหญ่กว่าปกติ รวมถึงการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับ YAMOTO ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสีแกรนิต

พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) : ก่อตั้ง TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และก่อสร้างโรงงานผลิตเพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) : TOA Paint (Vietnam) เปิดดำเนินการ

โรงงานผลิตแห่งแรกของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Tan Dinh Industrial Park ประเทศเวียดนามได้เริ่มเปิดดำเนินการ

พ.ศ. 2544

TOA Color World Solution Services

พ.ศ. 2544

บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ TOA Color World และเริ่มให้บริการ TOA Color World Solution Services ด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine)

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) : เทคโนโลยีสียืดหยุ่นได้

ทีโอเอ เปิดตัว TOA 7 in 1 สียืดหยุ่นมากกว่าสีธรรมดา 3 เท่า ใช้สำหรับพื้นผิวภายนอกอาคาร ซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยีอะคริลิคล่าสุดของอเมริกา เพื่อการปกปิดรอยแตกร้าวของอาคาร

พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) : เทคโนโลยีสีเช็ดได้ จากซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน

ทีโอเอ ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เป็นสีทาภายในระดับอัลตร้า พรีเมียม ที่สามารถเช็ดล้างได้ โดยเป็นสีรายแรกและรายเดียวที่ได้นำเทคโนโลยีการป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราจากสหรัฐอเมริกา มาใช้

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550

ก่อตั้ง TOA Paint ในประเทศมาเลเซียและลาว

พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) : เริ่มธุรกิจในประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint Products Sdn. Bhd. และ TOA Coating Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) : ซื้อหุ้นในบริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) : ย้ายฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม จากโรงงานผลิตเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม Tan Dinh Industrial Park ไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีระบบการผลิตกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม Tan Dong Hiep A Industrial Park

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) : ก่อตั้ง TOA Paint (Laos) Co., Ltd.

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Laos) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

พ.ศ.2553

ก่อตั้งบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ในประเทศไทย

พ.ศ.2553

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ในประเทศไทย (เดิมชื่อว่า บริษัท ทีโอเอ บิซิเนส ซัพพอร์ท จำกัด) และยังได้ขยายการผลิตโดยเริ่มผลิตสีที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำในโรงงานบางนาด้วยกระบวนการผลิตกึ่งอัตโนมัติ โดยโรงงานบางนาเป็นโรงงานผลิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปลี่ยนกระบวนการผลิตสีที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำเป็นระบบอัตโนมัติ

พ.ศ. 2554

ก่อตั้งบริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด ในประเทศไทย

พ.ศ. 2554

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด ในประเทศไทย และ PT TOA Paint Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Desiree Group Limited (อย่างไรก็ดี ในปี 2559 Desiree Group Limited ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถือให้แก่ PT Budilestari Sentosa ซึ่งกลายมาเป็นผู้ร่วมทุนใน PT TOA Paint Indonesia)

พ.ศ. 2556

เทคโนโลยี Ultra Low VOCs

พ.ศ. 2556

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสีที่มีสารแต่งสีปลอดสารพิษ ซึ่งมีระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์สีทาที่มีอยู่ในท้องตลาดในเวลานั้นถึง 10 เท่า (“เทคโนโลยี Ultra Low VOCs”)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Myanmar) Company Limited ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Mantakanok Company Limited, MK Company Limited และ Ms. Thet Thet Nu Aung

พ.ศ. 2557

ก่อตั้งบริษัท อิมเมจิกา จำกัด ในประเทศไทย

พ.ศ. 2557

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท อิมเมจิกา จำกัด ในประเทศไทย

พ.ศ. 2559

ก่อตั้ง TOA Paint ในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา

พ.ศ. 2559

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จสิ้น

ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ประกาศแผนการก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 1 แห่งและประเทศกัมพูชาจำนวน 2 แห่ง และแผนการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ในการย้ายโรงงานย่างกุ้งไปยังโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการพิเศษจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. และ PT TOA Coating Indonesia เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายการผลิต การขาย และการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินโดนีเซียตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ Mr. Sok Hout เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบบางเพื่อปรับผิวให้เรียบ และขยายการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ Mr. Sok Hout เป็นหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ มาระยะเวลาประมาณ 10 ปี และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ดูแลพื้นผิว ผลิตภัณฑ์กาวยาง และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในประเทศกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี

พ.ศ. 2560

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ของ TOA มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 875.0 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 900.0 ล้านบาท เป็น 1,775.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ของ TOA มีมติดังนี้

  • อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 1,000.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,775,000 หุ้น เป็น 1,775,000,000 หุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 254.0 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,775.0 ล้านบาท เป็น 2,029.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 254.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
  • นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Day Trade) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

โรงงานภายใต้ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศกัมพูชา ก่อสร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2561

ก่อตั้ง TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd.

พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. โดยถือหุ้น 100% เพื่อรองรับการสร้างโรงงานสีแห่งใหม่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) ประเทศกัมพูชา

หุ้น TOA ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561

พ.ศ. 2562

โรงงานสีในประเทศอินโดนีเซียได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2562

โรงงานสีในประเทศอินโดนีเซียได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2562

พ.ศ. 2563

โรงงานสีในประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์แห่งใหม่

พ.ศ. 2563

โรงงานสีในประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์แห่งใหม่ ได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “MEGA Paint Warehouse” ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและบริการจากทีโอเอครบวงจร ในรูปแบบ one stop service เพื่อสร้าง synergy ให้แก่กลุ่มสินค้าของ TOA อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกระดับการบริการงานช่างมาตรฐานใหม่ “WHO Service” ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านโดยทีมช่างผู้รับเหมามืออาชีพ

TOA ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563