คำนวณปริมาณการใช้งาน

Decorative Wall
Decorative Ceiling

เลือกพื้นที่

พื้นที่ห้อง

พื้นที่ห้องทั้งหมด
ตารางเมตร

พื้นที่สำหรับทาสี

พื้นที่สำหรับทาสีทั้งหมด
0
ตารางเมตร

ปริมาณสีสำหรับ

การทาพื้นที่ผนัง

สีรองพื้น (ทา 1 รอบ)
0
แกลลอน
สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)
0
แกลลอน

* หมายเหตุ:ปริมาณสีที่แสดงผลยังไม่ได้หักพื้นที่ของประตูหรือหน้าต่าง

** สำหรับห้องใหม่

  1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
  2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม

พื้นที่ผนัง 1

กว้าง
เมตร
สูง
เมตร

พื้นที่ผนัง 2

กว้าง
เมตร
สูง
เมตร

พื้นที่ผนัง 3

กว้าง
เมตร
สูง
เมตร

พื้นที่ผนัง 4

กว้าง
เมตร
สูง
เมตร
พื้นที่ผนังทั้งหมด
0
ตารางเมตร

พื้นที่สำหรับทาสี

พื้นที่สำหรับทาสีทั้งหมด
0
ตารางเมตร

ปริมาณสีสำหรับ

การทาพื้นที่ผนัง

สีรองพื้น (ทา 1 รอบ)
0
แกลลอน
สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)
0
แกลลอน

* หมายเหตุ:ปริมาณสีที่แสดงผลยังไม่ได้หักพื้นที่ของประตูหรือหน้าต่าง

** สำหรับห้องใหม่

  1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
  2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม

พื้นที่ทาเพดาน

กว้าง
เมตร
ยาว
เมตร

พื้นที่สำหรับทาสี

พื้นที่สำหรับทาสีทั้งหมด
0
ตารางเมตร

ปริมาณสีสำหรับ

การทาเพดาน

สีรองพื้น (ทา 1 รอบ)
0
แกลลอน
สีทับหน้า (ทา 2 รอบ)
0
แกลลอน

* สำหรับห้องใหม่

    1. ทาสีรองพื้นจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
    2. ทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้ารอบแรกทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วทาสีทับหน้ารอบที่ 2 เพื่อการกลบมิดที่ดีเยี่ยม