ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

รางวัลและเกียรติประวัติ

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิตขึ้นจากกลุ่มบริษัททีโอเอ ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มบริษัททีโอเอ ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ มากมาย ดังนี้


มาตรฐานสากล

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ISO 50001
ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน

ฉลากเขียว (Green Label)
ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้สัญลักษณ์ “ฉลากเขียว”

มอก.
รับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

กลุ่มรางวัล

Superbrands
ได้รับการจัดอันดับแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือระดับโลก โดยพิจารณาหลักเกณฑ์จากความโดดเด่นในตลาดผู้บริโภค

เทคโนโลยีระดับโลก

ROHM & HAAS
บริษัทผู้ผลิต อะครีลิคเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งทีโอเอได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Microban
บริษัทชั้นนำจากประเทศสหรัฐ-อเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยทีโอเอได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Self-Cleaning Technology
เทคโนโลยีสีทำความสะอาดตัวเอง สามารถสลายฝุ่นและคราบที่เกาะบนฟิลม์สีได้ด้วยฝนธรรมชาติ สีจึงสวยโดยไม่ต้องเช็ดล้าง

LOW V.O.C
ปลอดภัยขึ้น 10 เท่า กับแม่สีปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออก