กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-44

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-44

กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ราคาประหยัด เหมาะกับงานทั่วไป งานประดิษฐ์ งานฝีมือ และงานไม้ต่างๆ

  • ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง

ข้อมูลทางเทคนิค
1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท๊กซ์ 1 กิโลกรัม


ดาวน์โหลดเอกสาร