TOA Laboratory Services

TOA Laboratory Services

TOA Laboratory Services

ศูนย์บริการงานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือของ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทั่วไปทางด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเฉพาะทางด้านการทดสอบสี อ้างอิงวิธีการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันได้เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลแล้วกว่า 30 รายการ และได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 แล้วเมื่อปี 2020

ดาวน์โหลดรายการให้บริการ:

รายการบริการสอบเทียบเครื่องมือ

ใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ


ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการทดสอบของ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์สีเป็นหลัก โดยรับทดสอบทางด้านสมบัติทางกายภาพ ความทนทาน และความยืดหยุ่นของฟิล์มสี เป็นต้น อ้างอิงวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ASTM, ISO และมาตรฐานในประเทศ ได้แก่ มอก.ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อทดสอบที่ให้บริการในปัจจุบันได้เปิดให้บริการทดสอบแล้วมากกว่า 20 หัวข้อ

ดาวน์โหลดรายการให้บริการ:

รายการบริการทดสอบสี

ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ


ขั้นตอนขอรับบริการ

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการ