คำนวณปริมาณการใช้งาน

เลือกผลิตภัณฑ์

พื้นที่

กว้าง
เมตร
ยาว
เมตร
พื้นที่ทั้งหมด
0
ตารางเมตร

ปริมาณที่ต้องใช้ต่อ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่ทั้งหมด
0
ตารางเมตร
ทารองพื้น
0
กิโลกรัม
ทาทับหน้าครั้งที่ 1
0
กิโลกรัม
ทาทับหน้าครั้งที่ 2
0
กิโลกรัม
รวมปริมาณการใช้งานทั้งหมด
0
กิโลกรัม
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ (4 กก.)
0
กระป๋อง

* การใช้งานดาดฟ้าคอนกรีตใหม่หรือแผ่นหลังคาเหล็กใหม่

  1. ทารองพื้น 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง (รองพื้น : ผสมทีโอเอ รูฟซีลกับน้ำเปล่าด้วยอัตราส่วน 3:1 ปริมาณน้ำ= 0.1 กก./ตร.ม.)
  2. ทาทับหน้า 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง จะสามารถใช้งานพื้นที่ได้หลังจาก 24 ชั่วโมง