สีงานไม้

ทั้งหมด 73 ชิ้น
ทีโอเอ วาร์นิชเงา สำหรับภายใน
ทีโอเอ วาร์นิชเงา สำหรับภายใน

TOA
Varnish Gloss T-8000

ทีโอเอ วาร์นิชดำ สำหรับภายใน
ทีโอเอ วาร์นิชดำ สำหรับภายใน

TOA
Varnish Black Gloss T-8500

ทีโอเอ วาร์นิชด้าน สำหรับภายใน
ทีโอเอ วาร์นิชด้าน สำหรับภายใน

TOA
Varnish Matt T-9000

ทีโอเอ วาร์นิชเงา สำหรับภายนอก
ทีโอเอ วาร์นิชเงา สำหรับภายนอก

TOA
Varnish Gloss T-9500

ทีโอเอ ทีค ออยล์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ชนิดใส
ทีโอเอ ทีค ออยล์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้ ชนิดใส

TOA TEAK OIL
Wood Preservative Transparent

ทีโอเอ คัลเลอร์อิ้ง แม่สีผสมพิเศษ
ทีโอเอ คัลเลอร์อิ้ง แม่สีผสมพิเศษ

TOA
Super Coloring

ซุปเปอร์เทค สีพ่นอุตสาหกรรม ชนิดเงา
ซุปเปอร์เทค สีพ่นอุตสาหกรรม ชนิดเงา

SUPERTECH
Industrial Lacquer Gloss

ซุปเปอร์เทค สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็ว
ซุปเปอร์เทค สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็ว

SUPERTECH
Lacquer Primer Surfacer (Grey)

ซุปเปอร์เทค สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็ว
ซุปเปอร์เทค สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็ว

SUPERTECH
Lacquer Primer Surfacer (White)

ปลาฉลาม แล็กเกอร์ ชนิดเงา S-5000
ปลาฉลาม แล็กเกอร์ ชนิดเงา S-5000

SHARK
Clear Gloss Lacquer S-5000

ปลาฉลาม แล็กเกอร์ ชนิดด้าน S-5500
ปลาฉลาม แล็กเกอร์ ชนิดด้าน S-5500

SHARK
Clear Matt Lacquer S-5500

ปลาฉลาม รองพื้นอุดเสี้ยนไม้และปรับระนาบ
ปลาฉลาม รองพื้นอุดเสี้ยนไม้และปรับระนาบ

SHARK
Lacquer Sanding Sealer S-5555