สีที่มีความทนทานสูง

ทั้งหมด 31 ชิ้น
ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 1000 เอส แอล สีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิล์มหนา 1-3 มิลลิเมตร สำหรับงานพื้นภายใน

TOA FloorGuard 1000 SL

ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 100 ดับเบิ้ลยูบี

FloorGuard 100 WB

ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด ไพรเมอร์ ดับเบิ้ลยูบี

FloorGuard Primer WB

ทีโอเอ โคลทาร์ อีพ็อกซี่ สีอีพ็อกซี่ฟิล์มหนา สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

TOA Coaltar Epoxy

ทีโอเอ บอนด์การ์ด สีอีพ็อกซี่ฟอกจาง สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

TOA Bond Guard

ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี

TOA Epoguard 100

ทีโอเอ อีโพการ์ด ดับเบิ้ลยู สีอีพ็อกซี่ทาถังน้ำดื่ม

TOA Epoguard W

ทีโอเอ เฮฟวีการ์ด อีนาเมล สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง

TOA Heavy Guard Enamel

ทีโอเอ สีกันเพรียง สีทาใต้ท้องเรือ สำหรับป้องกันเพรียง 18 เดือน

TOA Anti-Fouling

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ไพร์เมอร์ สีรองพื้นอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

TOA Waterguard Primer

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ท็อปโค้ท สีทับหน้าอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

TOA Waterguard Topcoat

ทีโอเอ ซิลการ์ด 400 สีทนความร้อน 400 องศาเซลเซียส

TOA Silguard 400