ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี

ทีโอเอ อีโพการ์ด 100
สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี

ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 เป็นสีอีพ็อกซี่ ชนิดฟิล์มหนาสูง สำหรับถังหรือแท้งค์ต่างๆ มีความทนทานต่อน้ำ, สารเคมี, น้ำเค็ม , น้ำมันดิบ และกรดอ่อน

ดาวน์โหลดเอกสาร

พื้นที่ใช้งาน

ใช้เป็นสีอีพ็อกซี่ สำหรับภายในแท้งค์ มีความทนทานต่อสารเคมี, น้ำเค็ม, น้ำจืด, ผลิตภัณฑ์ของน้ำมัน ,
น้ำมันดิบ , ด่างและกรดอ่อน