TOA มอบผ้าห่ม 4,000 ผืน ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

TOA มอบผ้าห่ม 4,000 ผืน ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบผ้าห่ม จำนวน 4,000 ผืน ให้แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีโอเอมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความอบอุ่นให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย #ทีโอเอไม่ทิ้งกัน