TOA มอบข้าวสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

TOA มอบข้าวสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย มอบข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 1,000 ถุง ข้าวสารกระสอบละ 50 กก. จำนวน 50 กระสอบ เป็นจำนวนเงิน 145,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป ณ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง