ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 81 ทินเนอร์สำหรับสีทาถนน

ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 81
ทินเนอร์สำหรับสีทาถนน

ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมกับกลุ่มสีทาถนน สีจราจร ส่วนในการพ่น ทา กลิ้ง  ใช้ผสมกับสีทาถนน ทีโอเอ

ดาวน์โหลดเอกสาร