E-Catalog / TDS & SDS

หมายเหตุ : สีจาก E-Catalog ที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

สีที่มีความทนทานสูงเฉพาะทาง

ทีโอเอ โคลทาร์ อีพ็อกซี่ สีอีพ็อกซี่ฟิล์มหนา สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

ทีโอเอ โคลทาร์ อีพ็อกซี่ สีอีพ็อกซี่ฟิล์มหนา สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

ทีโอเอ บอนด์การ์ด สีอีพ็อกซี่ฟอกจาง  สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

ทีโอเอ บอนด์การ์ด สีอีพ็อกซี่ฟอกจาง สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน

ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี

ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี

ทีโอเอ อีโพการ์ด ดับเบิ้ลยู สีอีพ็อกซี่ทาถังน้ำดื่ม

ทีโอเอ อีโพการ์ด ดับเบิ้ลยู สีอีพ็อกซี่ทาถังน้ำดื่ม

ทีโอเอ เฮฟวีการ์ด อีนาเมล สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง

ทีโอเอ เฮฟวีการ์ด อีนาเมล สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง

ทีโอเอ สีกันเพรียง สีทาใต้ท้องเรือ สำหรับป้องกันเพรียง 18 เดือน

ทีโอเอ สีกันเพรียง สีทาใต้ท้องเรือ สำหรับป้องกันเพรียง 18 เดือน

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ไพร์เมอร์ สีรองพื้นอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ไพร์เมอร์ สีรองพื้นอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ท็อปโค้ท สีทับหน้าอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ท็อปโค้ท สีทับหน้าอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ

ทีโอเอ ซิลการ์ด 400 สีทนความร้อน 400 องศาเซลเซียส

ทีโอเอ ซิลการ์ด 400 สีทนความร้อน 400 องศาเซลเซียส