News &<br>Activities

News &
Activities

CSR Activities

TOA ใจบุญ มอบเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อโควิด-19
TOAและมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องโครงการ “โตได้ ต้องโตดี” ประจำปีการศึกษา 2563
TOA มอบทุนแพทย์สตรีฯ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563
TOA มอบเงินทาสีปรับปรุง รพ.สมเด็จพระยุพราช
‘TOA ไม่ทิ้งกัน’ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
กลุ่มบริษัท TOA แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพนักงาน
TOA มอบสีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
TOA มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียน วัดเทวราชกุญชรฯ
‘TOA ไม่ทิ้งกัน’ แจกถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
‘TOA ไม่ทิ้งกัน’ มอบถุงยังชีพและรถกู้ชีพ ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดเชียงราย
TOA มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนเขตจอมทอง
‘TOA ไม่ทิ้งกัน’จ้างคนทำงาน ให้มีรายได้ ด้วยอาชีพช่างทาสี ช่วยเหลือคนตกงานสู้ภัย โควิด-19 พร้อมรับเงิน เบี้ยเลี้ยง 400 บาทต่อวัน