News &<br>Activities

News &
Activities

CSR Activities

TOA มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
TOA มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19  ช่วยเหลือชุมชนวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
TOA มอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ให้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ให้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19  ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดไร่ขิง
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดไร่ขิง
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19  ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดท่าไม้
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนรอบวัดท่าไม้
TOA ทูลถวายถุงยังชีพ แด่ สมเด็จพระสังฆราช  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
TOA ทูลถวายถุงยังชีพ แด่ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
TOA สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้
TOA สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้
TOA ส่งต่อความรู้สึกดีๆ เทคแคร์คนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
TOA ส่งต่อความรู้สึกดีๆ เทคแคร์คนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
TOA ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19
TOA ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบน้ำดื่ม Take Care  สนับสนุนภารกิจ กทม. ป้องกันโควิด-19
TOA มอบน้ำดื่ม Take Care สนับสนุนภารกิจ กทม. ป้องกันโควิด-19
TOA มอบน้ำดื่ม Take Care ส่งความห่วงใยสู่ชาวสมุทรปราการ
TOA มอบน้ำดื่ม Take Care ส่งความห่วงใยสู่ชาวสมุทรปราการ
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนเอกมัย 30
TOA มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนเอกมัย 30