Back

Your Color
Result

8346
Misty Harbor

RGB : 195, 213, 207
CMYK : 8%, 0%, 2%, 16%
HEX : #c3d5cf

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

Decorative Coatings Products

Filter by