‘TOA ไม่ทิ้งกัน’จ้างคนทำงาน ให้มีรายได้ ด้วยอาชีพช่างทาสี ช่วยเหลือคนตกงานสู้ภัย โควิด-19 พร้อมรับเงิน เบี้ยเลี้ยง 400 บาทต่อวัน

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 TOA ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสี โดยคนไทย 100% จึงตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ขาดแคลนรายได้ เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เหล่านี้ ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสี เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ในการจ้างงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำ พร้อมรับเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลืออีกวันละ 400 บาท

โดยการจัดโครงการ “พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างอาชีพกับ TOA” เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพมาตรฐาน TOA เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ว่างงานจากวิกฤติโควิด-19 ในระยะยาว ให้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป ประกอบด้วยหลักสูตรระบบงานสีทาอาคาร และหลักสูตรระบบติดตั้งแผ่นยิปซั่มสำหรับงานฝ้า อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง เพราะปัจจุบันตลาดทาสีบ้านเก่า (Repaint) มีจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับช่างสี และตั้งเป้าหมายเปิดอบรมให้แก่ผู้ว่างงานในระยะแรก เป็นจำนวน 400 คน พร้อมมอบเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือวันละ 400 บาท ตลอดระยะเวลาการอบรม 5 วัน และใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรจาก TOA

ซึ่งในเฟสแรกนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 10 รุ่น รวม 288 คน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 63  ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟสบุ๊กและเว็บไซต์ TOA Paint หรือ Call Center โทร. 02-335-5777 กด 4  

นอกจากนี้ TOA ยังได้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในการจ้างงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีอาชีพ มีรายได้ทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำ พร้อมรับเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจอีกวันละ 400 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ไม่เกิน 22 วัน) ในระหว่างที่เข้าไปทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้รับเหมาช่างทาสีมืออาชีพต่อไป นายจตุภัทร์กล่าว

ฝึกปฏิบัติงานสี

ฝึกปฏิบัติงานสี1

ฝึกปฏิบัติติดตั้งยิปซั่มงานฝ้า

ฝึกปฏิบัติติดตั้งยิปซั่มงานฝ้า1