โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

"สีซุปเปอร์ชิลด์ จากทีโอเอ มีสารระเหยเป็นพิษต่ำมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ของเราโดยตรง"