ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 39
สำหรับสีอีพ็อกซี่ 1 ส่วน (รัสท์ ชิลด์)

ทินเนอร์สำหรับสีอีพ็อกซี่ 1 ส่วน ในการพ่น ทา กลิ้ง ใช้ผสมกับรัสท์ชิลด์

ดาวน์โหลดเอกสาร