ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 31
สำหรับสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วน

ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมกับกลุ่มสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนในการพ่น ทา กลิ้ง ใช้ผสมกับ

  • รัสท์เทค
  • อีโพการ์ด อีนาเมล
  • อีโพการ์ด วานิช
  • เพเนเทรตติ้ง ซีลเลอร์
  • ฟลอร์การ์ด ไพร์เมอร์
  • ฟลอร์การ์ด 100

ดาวน์โหลดเอกสาร