คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
ความยั่งยืนของคนและโลกใบนี้ด้วยสี TOA Organic care

TOA Organic care - Asthma & Allergy Friendly Plant based Emulsion Paint เป็นสีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่าของทุกชีวิตในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี Biobased จากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม ปลอดสารก่อภูมิแพ้ ให้กลิ่นอ่อนพิเศษ สารระเหย VOCs 0% ผ่านการรับรองมาตรฐาน BioPreferred จาก USDA สหรัฐอเมริกา รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ให้ความทนทาน การเช็ดล้างที่ยอดเยี่ยม

"สีไบโอเบส ทำจากพืชแล้วเนื้อสีทนทานแค่ไหน"

สี Organic care ได้ถูกนำไปทดสอบการเช็ดล้างและขัดถู ผลการทดสอบพบว่าเช็ดล้างคราบสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยม และหลังผ่านการขัดถูไปกว่า 200,000 รอบแล้ว ผนังยังไม่หลุดล่อน โดยเนื้อสีทนทานระดับเดียวกับ SuperShield DuraClean A+ ซึ่งเป็นสีภายในเกรดสูงสุดของทีโอเอ

ทดสอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วิธีทดสอบ ASTM D 2486

"สีไบโอเบส ไร้กลิ่นจริงหรือ"

สี Organic care ได้ถูกนำไปทดสอบในห้องแล็บเพื่อหาสารระเหยอย่างเข้มงวด ทั้งในออสเตรเลีย (Sensitive Choice), ยุโรป (Eurofins, Leeds v4.1) และสหรัฐอเมริกา (USDA) ปรากฏว่าค่า VOCs หรือสารระเหยอยู่ที่ 0.000002 g/m3 ซึงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกว่าร้อยเท่า เป็นระดับที่จมูกคนทั่วไปยากจะได้กลิ่น และปลอดภัยที่สุดในไทย ณ เวลานี้ นอกจากนี้ยังช่วยลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ได้ 90% ภายใน 24 ชั่วโมง

ทดสอบโดยสถาบัน Shanghai Environmental Monitoring Technical & Equipments Co.,Ltd วิธีทดสอบ JC/T 1074-2008

"สี Organic Care ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสได้จริงหรือ"

สี Organic Care สามารถยับยั้งไวรัสได้ 99.9% ภายใน 10นาที ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในไทย ณ เวลานี้ ด้วยวิธีทดสอบ TCID50 รับรองโดย มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งไวรัสที่ส่งทดสอบมีดังนี้

  1. Human coronavirus 229E
  2. H1N1, Influenza A
  3. H3N2
  4. Influenza B
  5. Enterovirus 71 (โรคมือเท้าปาก)

นอกจากนี้ ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.99% รับรองโดย Microban
ด้วยวิธีทดสอบ JIS Z2801

"สีไบโอเบส แตกต่างจากสีทั่วไปในท้องตลาดอย่างไร"

สีไบโอเบส (Biobased) คือเทคโนโลยีล่าสุดของสีที่ผลิตจากพืช* ทดแทนการนำปิโตรเคมีมาใช้เหมือนสีทั่วไปในท้องตลาด ทำให้มีคุณสมบัติสุดยอดในทุกด้าน โดยสีทาอาคารที่ถือว่าเป็นเกรดไบโอเบสนั้น ต้องมีปริมาณส่วนผสมจากพืช และคุณสมบัติตามที่สถาบัน USDA สหรัฐอเมริกากำหนด และทดสอบในห้องแล็บอย่างเข้มงวด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.toagroup.com/th/products/decorative-coatings/interior/406/toa-organic-care