กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-22S
กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์คุณภาพสูง เหมาะกับงานทั่วไป
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง 

    ข้อมูลทางเทคนิค
    1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท๊กซ์ 1 กิโลกรัม
ขนาดบรรจุ
4, 8, 16, 32 ออนซ์
1.8, 10, 50 กิโลกรัม