ซุปเปอร์เทค สีรองพื้นแดงกันสนิม สําหรับภายนอกและภายใน
สีรองพื้นโลหะที่มีไอร์ออนอ็อกไซด์แดง ผสมกับอัลขีดเรซินพิเศษ ป้องกันสนิม แห้งเร็ว ทาเรียบและการยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี
เกรด
Medium
ชนิดของฟิล์มสี
น้ำตาลแดง-ด้าน
ขนาดบรรจุ
1GL, 5GL
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปลอดภัยต่อผู้อาศัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว
  • ป้องกันและยับยั้งการเกิดสนิมบนผิวโลหะ
  • ทาง่าย แห้งเร็ว
  • เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
  • ป้องกันการเกิดเชื้อรา
  • กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้อาศัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น