ข่าวสารและ<br>กิจกรรม

ข่าวสารและ
กิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

TOA ร่วมกับ รพ.วชิรพยาบาล ชวนคนไทย   ช่วยด้วยใจให้ด้วยรัก ‘จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับหอผู้ป่วยแรงดันลบ’
TOA ร่วมกับ รพ.วชิรพยาบาล ชวนคนไทย ช่วยด้วยใจให้ด้วยรัก ‘จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับหอผู้ป่วยแรงดันลบ’
TOA มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ
TOA มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ
TOA ไม่ทิ้งกัน  มอบยิปซัม สร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19
TOA ไม่ทิ้งกัน มอบยิปซัม สร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19
TOA มอบเงินสร้างหอผู้ป่วยแรงดันลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
TOA มอบเงินสร้างหอผู้ป่วยแรงดันลบ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
TOA มอบเงินสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบเงินสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบเจลแอลกอฮอล์ทีโพล์ ให้แก่กรมการขนส่งทางบก
TOA มอบเจลแอลกอฮอล์ทีโพล์ ให้แก่กรมการขนส่งทางบก
“TOA ไม่ทิ้งกัน” เคียงข้างพนักงานสู้ภัยโควิด-19
“TOA ไม่ทิ้งกัน” เคียงข้างพนักงานสู้ภัยโควิด-19
TOA มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กฯ สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กฯ สู้ภัยโควิด-19
TOA มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ (Teepol) ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
TOA มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ (Teepol) ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
TOA ไม่ทิ้งกัน มอบเจลแอลกอฮอล์ทีโพล์ ให้แก่ โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานี
TOA ไม่ทิ้งกัน มอบเจลแอลกอฮอล์ทีโพล์ ให้แก่ โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานี
TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย  สู้ภัย...โควิด-19 ระลอก3 ไปด้วยกัน
TOA ไม่ทิ้งกัน เดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทย สู้ภัย...โควิด-19 ระลอก3 ไปด้วยกัน
TOA ไม่ทิ้งกัน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
TOA ไม่ทิ้งกัน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข