ข่าวสารและ<br>กิจกรรม

ข่าวสารและ
กิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

TOAมอบเงินสมทบ มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
TOA และมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุกราดยิงที่โคราช จำนวนเงิน5,000,000 บาท
TOA และมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯไม่ทอดทิ้ง เดินหน้าช่วยเหลือสังคม (กรณีเด็กหญิง 2 ขวบ ถูกแม่ปล่อยไว้หน้าบ้านพักเด็กฯ จ.ลพบุรี)
TOAและมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯมอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชุมชนในเขตสาทร1,000 ครัวเรือน
TOAมอบเงิน 5 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์ไตเทียม แห่งใหม่โรงพยาบาล เทียนฟ้ามูลนิธิ
TOA มอบเงินสบทบทุน มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์