ข่าวสารและ<br>กิจกรรม

ข่าวสารและ
กิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

TOA มอบเงินและถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
TOA มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตรา ทีโพล์ (Teepol) รวมเป็น จำนวนเงิน 5,300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOA มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ ตรา ทีโพล์ (Teepol) จำนวน 200 ชุด ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOA มอบเงิน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค เพื่อร่วมสมทบโครงการแจกอาหารและน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
TOA มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตรา ทีโพล์ (Teepol) รวมเป็น จำนวนเงิน 1,300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOA มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตรา ทีโพล์ (Teepol) รวมเป็น จำนวนเงิน 1,300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOA มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตรา ทีโพล์ (Teepol) รวมเป็น จำนวนเงิน 1,300,000 บาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOA ร่วมกับ ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง มอบเงินและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตรา ทีโพล์ (Teepol) รวมเป็นจำนวนเงิน 10,300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมต้านภัยโควิด-19
TOAและมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบเงินเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค (Teepol) รวมมูลค่า 3,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสู้ภัยโควิด-19
TOA ร่วมกับ ทีโพล์ มอบโฟมล้างมือ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ (Teepol)จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19
TOAและมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯมอบทุน สนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลม.มหิดล (6 ปีต่อเนื่อง)
TOAและมูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจก “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ปี 5