TOA ไม่ทิ้งกัน มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ ให้แก่ รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ

TOA ไม่ทิ้งกัน มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ ให้แก่ รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าภารกิจ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ (Teepol) เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณสมัย กวักเพฑูรย์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก นายแพทย์ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ