TOA มอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก สู้ภัยโควิด-19

TOA มอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก สู้ภัยโควิด-19

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบไปด้วย เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง Oxygen High Flow จำนวน 4 เครื่อง ชุดทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ชนิดทราบผลเร็ว Rapid Antigen Test จำนวน 1,500 ชุด และผลิตภัณฑ์ทีโพล์ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง และ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รับมอบ

TOA ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน