TOA ห่วงใยพระสงฆ์ ถวายถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

TOA ห่วงใยพระสงฆ์ ถวายถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ใม่เว้นแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจออกบิณฑบาต และ รับกิจนิมนต์ได้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานรองประธานกรรมการบริษัท มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” ถวายถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ สระบุรี รวม 8 วัด ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริก หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และ น้ำยาล้างจานทีโพล์ โดยมี พระราชสารเวที รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ และนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ TOA ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน