TOA มอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตดุสิต สู้ภัยโควิด-19

TOA มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเขตดุสิต สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานรองประธานกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงเดินหน้าโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 650 ชุด ช่วยเหลือชุมชนในเขตดุสิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงรุนแรง โดยมี คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต รับมอบ และนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน TOA ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน