กลุ่มบริษัท TOA แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพนักงาน

คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณวนรัชต์, คุณจตุภัทร์, คุณณัฏฐวุฒิ และ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ แจกถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือพนักงาน ในกลุ่มบริษัททีโอเอ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ณ สำนักงานใหญ่ ทีโอเอ บางนา และ ทีโอเอ สำโรง

ใน1