TOA มอบสีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ มอบสีทาอาคาร จำนวน 821 ถัง เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ให้แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงอาคารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์, พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ และ คุณอุษา สมบูรณ์ ร่วมงาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ