‘TOA ไม่ทิ้งกัน’ มอบถุงยังชีพและรถกู้ชีพ ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดเชียงราย

    คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดกิจกรรม “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้ง บริจาครถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 549,000 บาท ให้แก่มูลนิธิดอยเวียงแก้ว โดยมี พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง, คุณกิจเพชร เพชรบูรนิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ร่วมด้วย ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

ใน1