TOA มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนเขตจอมทอง

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จัดโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในชุมชนเขตจอมทอง โดยมี หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร และ สุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ, คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ และ คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง