TOA เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อกันและกัน

TOA เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อกันและกัน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่พนักงาน พร้อมรณรงค์ปูพรมให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงที่สุดและเร็วที่สุด พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ความอุ่นใจในการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน

นายจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้เร่งรณรงค์ให้พนักงานทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ต้องการให้พนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 4,400 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านทางสภาอุตสาหกรรม เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน  และพร้อมบริจาควัคซีนเพื่อสังคมตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุไว้   ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำนโยบายองค์กร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล  พร้อมกันนี้บริษัทฯมีแผนที่จะเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อฉีดกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงาน ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายและร่วมกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤต โควิด-19 ครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว”  .… #TOAไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19