ฝ้า เพดาน ฉาบเรียบควรทาสีอะไร

ทาสีบ้านใหม่

ทาสีภายใน


สีสำหรับทาฝ้า เพดานควรเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทาฝ้า เพดาน โดยเฉพาะเนื่องจากมีลักษณะฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ลดแสงสะท้อนรบกวนดวงตาซึ่งโดยปกติแล้วจะมีฟิล์มสีให้เลือกทั้ง 2 โทนสีคือ สีขาว และ สีขาวควันบุหรี่