เอ็มดี พลัส อัลตร้า ไฮด์ สีรองพื้นปูนใหม่และเก่า
ผลิตจากซุปเปอร์ไฮบริดเรซินเทคโนโลยี ทนทานต่อความเป็นด่างสูงจากปูนฉาบใหม่ และคอนกรีตได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถซึมลึก ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยมสำหรับปูนเก่าสภาพดี** จึงช่วยป้องกันการเกิดด่างบนสีทับหน้า และยังช่วยให้สีทับหน้ามีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น พร้อมผสมสารป้องกันเชื้อรา และปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว
** พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี คือ พื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่น ชอล์ก ไม่พอง และไม่ลอกล่อน

เกรด
Economy
ชนิดของฟิล์มสี
ด้าน
ขนาดบรรจุ
3.5 ลิตร, 17.5 ลิตร
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมพิเศษสีรองพื้นปูนสูตรน้ำ
สามารถทาได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่าในถังเดียว
  • ทนทานต่อความเป็นด่างสูงสำหรับปูนใหม่
  • ซึมลึก ยึดกาะพื้นผิวดีเยี่ยมสำหรับปูนเก่าสภาพดี**
  • กลบมิดดีเยี่ยม ทาได้พื้นที่มาก
  • เสริมการยึดเกาะสีทับหน้า ไม่ลอกล่อน

** พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี คือ พื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่น ชอล์ก ไม่พอง และไม่ลอกล่อน

ส่งงานง่าย งบไม่บานปลาย

เหมาะสำหรับการทารองพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี** ทุกชนิด เพื่อช่วยให้
สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี การปกคลุมพื้นที่ 35-40 ตร.ม./กล./เที่ยว
** พื้นผิวปูนเก่าสภาพดี คือ พื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่น ชอล์ก ไม่พอง และไม่ลอกล่อน