ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 39 สำหรับสีอีพ็อกซี่ 1 ส่วน (รัสท์ ชิลด์)
ทินเนอร์สำหรับสีอีพ็อกซี่ 1 ส่วน ในการพ่น ทา กลิ้ง ใช้ผสมกับรัสท์ชิลด์
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง