ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 51 สำหรับสีกันเพรียง
ทินเนอร์สำหรับใช้ผสมกับกลุ่มสีกันเพรียง ในการพ่น ทา กลิ้ง  ใช้ผสมกับสีกันเพรียงทีโอเอ
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง