08 ธันวาคม 2563

TOA และมูลนิธิ
คุณแม่ลี้กิมเกียวฯ
มอบทุนการศึกษานักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
(ทีโอเอวิทยา)จ.บุรีรัมย์
ประจำปี 2563

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ –คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการโตได้ ต้องโตดี และทุนนักเรียนยากไร้ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 305 ทุน เป็นจำนวนเงิน 643,500 บาท โดยมี ดร.ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง และ นายประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) จ.บุรีรัมย์

2

1