12 กันยายน 2563

TOA ร่วมยินดี ‘ดีแลนด์’
เปิดตัวโครงการบ้านใหม่

ข่าวสารองค์กร


คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะบริษัทพันธมิตรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ TOA ในงาน Grand Opening เปิดตัวโครงการบ้านใหม่ “วิลลาเรส พระราม 2 – เอกชัย” ณ โครงการวิลลาเรส ถนนเอกชัย