29 กันยายน 2563

TOA มอบเงินทาสีปรับปรุง รพ.สมเด็จพระยุพราช

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 1,600,000 บาท ให้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อนำไปทาสีปรับปรุง รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าและท่าบ่อ โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ,นพ.วัฒนา พารีศรี และ นพ.พนา พงศ์ชํานะภัย ร่วมด้วย ณ ทำเนียบองคมนตรี