09 สิงหาคม 2563

TOA มอบถุงยังชีพ
1,000 ชุดช่วยเหลือประชาชน
ในจังหวัดขอนแก่น

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ    มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จัดกิจกรรม “TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ จำนวน    1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และภริยา เป็นผู้รับมอบร่วมด้วย คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานมูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน, ดร.สมศักดิ์ คุณเงิน และ นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ ณ หอประชุมอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น