18 มีนาคม 2562

Thailand’s Most Admired Brand 2019

ข่าวสารองค์กร


นิตยสารแบรนด์เอจเปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน หมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาภายใน/ภายนอก ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุด ผลสำรวจอันดับหนึ่งคือ ทีโอเอ (TOA) ได้รับรางวัลแบรนด์สีทาบ้านยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย (Thailand’s Most Admired Brand 2019) นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) โดยคุณจิตรลดา จรูญรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด  เข้าร่วมรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 และรางวัลพิเศษ Market Leader Brand ประจำปี 2562 จากนิตยสาร BrandAge โดยมีคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge ร่วมด้วย คุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทีโอเอขอขอบพระคุณสำหรับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด เราจะทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงคุณภาพการให้บริการเพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดสีในใจลูกค้าตลอดไป