22 พฤษภาคม 2560

สีอันดับหนึ่ง

ข่าวสารกิจกรรมการตลาด


คุณพงษ์เชิด จามีกรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)รับรางวัลแบรนด์สีทาบ้านอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้(No.1 Brand Thailand 2016 - 2017)  จัดโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธีย

จากผลการวิจัย 4,000 ตัวอย่างทั่วประเทศของบริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี คุณอุรวี เงารุ่งเรืองรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  และ คุณเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหมบรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร ร่วมด้วย ที่ รร.สยามเคมปินสกี้ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา