24 เมษายน 2562

ทีโอเอ มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ และร.ท. พญ.ปิยะชนก    ตั้งคารวคุณ ร่วมในพิธี ที่สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี