20 มีนาคม 2562

ทีโอเอ มอบทุนการศึกษา นักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาลต่อเนื่อง 6 ปี จำนวนเงิน 1,054,000 บาท ณ โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม


คุณประจักษ์ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ศิริราช ต่อเนื่อง 6 ปี จำนวน 1,054,000 บาท โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์, รท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมในพิธีที่โรงพยาบาลศิริราช