07 มกราคม 2562

ทีโอเอและมูลนิธิพระดาบส ลงนาม MOU เปิดหลักสูตร ช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว หวังป้อนช่างสีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวสารองค์กร


คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี, กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดหลักสูตรวิชาชีพ ช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาทักษะช่างสีป้อนสู่ตลาดแรงงาน โดยมี คุณประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส, คุณภาภูมิ สรอัฑฒ์, คุณไพรัช วรปาณิ และ คุณเกศศิริ ลอยละว้า ให้เกียรติร่วมงาน ณ ทำเนียบองคมนตรี