ทีโอเอเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาทวิภาคี 3ม.จากวิทยาลัย อี.เทค

ทีโอเอเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาทวิภาคี 3ม.จากวิทยาลัย อี.เทค

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนิภาพร จองจตุพร ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในโครงการ ทวิภาคี 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เนื่องในโอกาสเข้าดูพื้นที่การปฏิบัติงานฝ่ายผลิตของทีโอเอ นำโดยคุณชเวงศักดิ์ สุขเลา และ คุณยงยุทธ พัฒนาสิทธิเสรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต พร้อมทั้งทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง เสริมความรู้ในภาคปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง ตามนโยบายความร่วมมือ ระหว่าง ทีโอเอ กับ อี.เทค เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาในสายวิชาชีพ จัดขึ้น ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่