Back

Your Color
Result

7483
Iced Teal

RGB : 199, 222, 219
CMYK : 10%, 0%, 1%, 12%
HEX : #c7dedb

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

Decorative Coatings Products

Filter by